De goederen worden vervoerd op risico van de koper. Wij verzenden uitsluitend met Taxipost. Wij rekenen per verzending een toeslag aan van 5,00 EUR voor verpakking en behandelingskosten boven op de verzendingskosten, zodoende kunnen wij alle goederen voorzien van een deugdelijke en voldoende beschermende verpakking. Elke termijn van levering, indien vermeld, is enkel ter inlichting en geeft de koper geen recht op annuleren van de overeenkomst of tot het eisen van enige schadevergoeding.

Ingeval van betwisting van de ontvangen goederen. Neem dan contact op met ons binnen een termijn van 14 dagen. Na antwoord van ons kunnen de goederen teruggestuurd worden. Gemaakte kosten voor de verzending zijn ten uwe laste.

Op alle nieuw aangekochte goederen hanteren wij de wettelijke garantie van 2 jaar. Op tweedehands goederen hanteren wij een garantie termijn van 1 jaar.

Op de door ons uitgevoerde herstelligen geven wij een garantie van 6 maanden.