Reaparaties aan de deuren.

Aan de deuren van deze Cadillac hebben we voornamelijk twee dingen gedaan.

Eerst hebben wij ervoor gezorgd dat de klink terug werkte en men de deur kon open krijgen.

Ten tweede hebben wij de deur vanger hersteld. De deur bleef namelijk niet meer openstaan als je ze opende wat het in en uitstappen bemoeilijkte.